تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - تمام قواعد زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس اول

پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر
تمام قواعد زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس اول
درس اول
had to ، couldn’t


گرامر یا دستور زبان این درس شامل دو بخش است. قسمت اول آن درباره كاربرد فعل كمكی couldn’t (گذشته cant) و قسمت دوم آن درباره كاربرد had to می باشد. در زیر به شرح این دو قسمت می پردازیم.


1 – شما قبلاً با فعل كمكی can به معنای توانستن و اجازه داشتن آشنا شده اید. فعل كمكی can را همراه not به صورت كامل و یا شكل مخفف آن cant جهت منفی كردن به كار می برند.
I can speak English.
‌من می توانم انگلیسی صحبت كنمI cant speak English.

من نمی توانم انگلیسی صحبت كنم (حالت منفی )2 – گذشته فعل كمكی can ، فعل كمكی could می باشد. فعل كمكی could را همراه not به صورت كامل و یا شكل مخفف آن couldn’t جهت منفی كردن به كار می برند.

I could speak English last year.

من پارسال می توانستم انگلیسی صحبت كنم


I couldn’t speak English last year.

من پارسال نمی توانستم انگلیسی صحبت كنم (حالت منفی )3 – برای سؤالی ساختن با could، باید could را به ابتدای جمله بیاوریم.

آیا شما پارسال می توانستید انگلیسی صحبت كنید؟ (حالت سؤالی)
Could you speak English last year?4 – شما قبلاً با فعل كمكی must به معنای اجبارداشتن كه برای زمان حال و آینده به كار می رود، آشنا شده اید. برای بیان بایستن یا اجبار داشتن در گذشته از فعل كمكی had to استفاده می كنیم. در جمله پس از must‌ یا had to فعل به صورت ساده (مصدر بدون to) به كار می رود.او باید امروز به مدرسه برود . (زمان حال)
She must go to school today.او باید دیروز به مدرسه می رفت. (زمان گذشته)
She had to go to school yesterday.من باید سؤالات پاسخ بدهم . (زمان حال)
I must answer the questions.من باید دیشب به سؤالات پاسخ می دادم (زمان گذشته)
I had to answer the questions last night.

5- به جدول زیر توجه كنید.گذشته حال

can → Could


كاربرد زبان

«پرسیدن اسم كسی»
Asking somones name


1 – A : Excuse me ,Are you Henry?

ببخشید، آیا شما هنری هستید ؟


B : Yes , And what's your name?

بله و اسم شما چیست؟


A : I'm John.

من جان هستمOn the phone
روی خط تلفن


2- A : May I speak to Mr. Amini?

می توانم با آقای امینی صحبت كنم ؟


B: yes, just a moment please.

بله ، لطفاً یك لحظه صبر كنید.Introducing a friend
«معرفی یك دوست »


3 – A : I'd like you to meet my friend Henry. ‌

من میل دارم كه شما با دوستم هنری آشنا شوید.


B: Glad to meet you Henry.

‌از دیدارتان خوشبختم هنری


C: Nice to meet you too.

من هم از دیدارتان خوشبختمتمرینات در ادامه مطلب
تمرین :
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب كنید .1- I can write English now. I …. Write English 2 years ago.
1) can't
2) couldn't
3) have to
4) didn't have to

2 – please …… to what I say.
1)grow up
2) grow
3)pay for
4) pay ottention

3 – when I ….., I will buy a motor-bicycle.
1) become
2) pay attention
3)grow up
4) grow

4 – we need some ….. for the salad.
1) milk
2) tomatoes
3) flowers
4) water

5 – she…… pay for dinner last dinner last night.
1) has to
2) have to
3) had to
4) must

6 – The old man was sick. He….. see a doctor.
1) had to
2) must
3) should
4) has to

7 – They didn’t have a car. They had to … a taxi.
1) take
2) takeing
3) took
4) taken

8 – Ali is very tired. He …. Rest at home.
1) have to
2) could
3) has to
4) souldn't

9 – I can play ping – pong now. I …. Play ping – pong before.
1) can't
2) shouldn't
3) couldn't
4)mustn't

10 – They didn't have enough money so they … buy that car.
1) had to
2) can't
3) mustn't
4) couldn't


پاسخ :
2=1
2=2
3=3
2=4
3=5
1=6
1=7
3=8
3=9
4=10
__________________


نویسنده : داوود ویسه تاریخ : چهارشنبه 27 مهر 1390 نظرات ()


.:: This Themplate By : Theme-Designer.Com ::.


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به آموزش زبان انگلیسی می باشد.