تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - تمام قواعد زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس چهارم

پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر
تمام قواعد زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس چهارم
آموزش گرامر درس چهارم زبان انگلیسی اول دبیرستان
گرامر یا دستور زبان این درس درباره صفت عالی یا صفت برترین می باشد. همچنین در این درس می آموزید كه چگونه با صفت های چند سیلابی ، صفت برتر و صفت برترین بسازید. سپس با صفات استثنا آشنا می شوید.

صفت عالی یا صفت برترین، برتری یك چیز را بر مجموع چیزها بیان می كند. علامت صفت عالی، حرف تعریف معین the می باشد. برای ساختن صفت عالی ، پسوند est را به صفت مورد نظر ( صفت یك سیلابی و یا دو سیلابی كه یك سیلابش خفیف باشد) اضفاه می كنیم و قبل از آن حرف the را می آوریم. مانند :


او قد بلندترین دختر در كلاس است.She is the tallest girl in the class
این كتاب بزرگترین كتاب در كتابخانه است.This book is the largest book in the library
مینا جوان ترین دختر در خانواده است. Mina is the youngest girl in our family


صفت های چند سیلابی مانند beautiful , important , famous, useful. و .... پسوند er, est نمی گیرند. برای ساختن صفت برتر و صفت برترین از این صفات باید قبل از آنها more ( برای صفت برتر) most (برای صفت برترین) بیاوریم.

این كتاب از آن كتاب مفیدتر است.This book is more useful than that book
این اتومبیل از آن اتومیبل گران تر است.This car is more expensive than that car
این كتاب مفیدترین كتاب در كتابخانه است. This book is the most useful book in the library
این اتومبیل ، گران ترین اتومبیل در شهر ماست.This car is the most expensive car in our townصفات استثنا یا صفات بی قاعده، صفاتی هستند كه شكل تفضیلی و عالی آنها تابع قواعد گفته شده فوق نیست ( یعنی پسوند er, est نمی گیرند و قبل از آن ها نیز more یا most نمی آید) این صفات خودشان شكل تفضیلی و عالی خاص دارند كه بایستی از حفظ شوند. شما در زیر با چند نمونه از صفات استثنا آشنا می شوید :صفت مطلق:خوب = good/بد = bad/زیاد = much/many
صفت تفضیلی(برتر):بهتر = better/بدتر = worse/بیشتر = more
صفت عالی(برترین):بهترین = best/بدترین = worst/بیشترین = mostنویسنده : داوود ویسه تاریخ : چهارشنبه 27 مهر 1390 نظرات ()


.:: This Themplate By : Theme-Designer.Com ::.


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به آموزش زبان انگلیسی می باشد.