تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - آموزش گرامر درس پنجم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر
آموزش گرامر درس پنجم زبان انگلیسی دوم دبیرستان
آموزش گرامر درس پنجم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره كاربرد حرف تعریف the در انگلیسی و سؤالاتی است كه با كلمات who, what ساخته می شوند.

هر گاه اسمی برای شنونده آشنا (معین) باشد درجمله انگلیسی بر سر آن از حرف تعریف the استفاده می شود مانند :

Give me the bag please


كه در اینجا كیف برای شنونده آشنا است یعنی شنونده می داند كه منظور گوینده كدام كیف است.

I saw the boy yesterday

شنونده می داند كه كدام پسر مورد بحث است.
I saw a boy yesterday


شنونده نمی داند كه كدام پسر مورد بحث است.

حرف تعریف the همچنین قبل از صفات عالی، قبل ازاسامی اجرام آسمانی ، قبل از نام آسمان و فضا، قبل از نام اقیانوس ها و دریاها و رودخانه ها و خلیج ها و سلسله كوهها نیز به كار می رود.
حرف تعریف the در موارد زیر نیز به كار می رود:

قبل از دو اسم كه مضاف و مضاف الیه واقع شوند مانند :
The legs of the table

قبل از اسمی كه بیانگر طبقه ای باشد مانند :
The students

قبل از صفت كه معرف یك طبقه باشد مانند :
The young

قبل از اسامی كتب مذهبی
The Koran

هر گاه اسم در نظر شنونده ناآشنا باشد، بر سر آن از حرف تعریف a یا an استفاده می شود.
A man /An egg

حرف تعریف a را معمولاً به عنوان عدد «یك» بر سر اسم به كار نمی بریم و اگر منظور بیان كردن رقم و عدد باشد از كلمه one استفاده می شود. a فقط برای بیان ناآشنایی به كار می رود.
كلمه who به معنای (چه كسی) كلمه و قید استفهامی است كه جانشین نام انسان است و بر سر جمله قرار می گیرد مانند :
Ali helps me
who helps me?

پس از كلمه who (چه كسی) به فعل كمكی نیازی نیست و اگر فعل كمكی بیاوریم مانند : چه كسی (واقعاً) به من كمك می كند؟
who does help me ?

حالت فشار و تأكید در جمله به وجود می آید. مثلاً در مثال بالا گوینده تأكید و اصرار می كند كه بداند چه كسی به او كمك می كند. اكنون به یك مثال دیگر توجه كنید : علی دیشب اینجا ماند .
Ali stayed here last night
Who stayed here last night?
Who did stay here last night?


كلمه what به معنای (چه چیزی) نیز بر سر جمله قرار می گیرد و جمله سؤالی می شود. در اینجا هم نیازی به فعل كمكی نیست زیرا كلمه what نایب فاعل می شود و اگر فعل كمكی بیاوریم در این صورت جمله غلط نیست اما حالت اصرار و تأكید به جمله داده می شود. به مثال های زیر توجه كنید:
What grows in Iran?
What does grow in Iran?
What does she do in the office?
What is she doing there


نویسنده : داوود ویسه تاریخ : چهارشنبه 27 مهر 1390 نظرات ()


.:: This Themplate By : Theme-Designer.Com ::.


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به آموزش زبان انگلیسی می باشد.